Որոշիր x=12 հավասարման այն արմատների թիվը, որոնք խառը թվեր են (եթե այդպիսի արմատներ չկան, ապա տեղադրիր \(«0»\)):
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: