Հետևյալ թվերից ո՞րի մոդուլն է ամենամեծը՝ 4012, 4137, 4223, 39211
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: