Քանի՞ ռացիոնալ արմատ ունի x=16122 հավասարումը (եթե հավասարումը արմատ չունի, ապա տեղադրիր \(«0»\)):
 
Ընտրիր արմատների ճիշտ թիվը: