Գտիր \(s\) անցած ճանապարհը, եթե \(v\) \(=\)89 կմ/ժ և \(t\) \(=\)3 ժ:
 
Պատասխան՝ \(s\) \(=\)  կմ: