Հաշվիր \(a\) և \(b\) կողմերով ուղղանկյան պարագիծը, եթե \(a\) \(=\) 160 սմ և \(b\) \(=\) 132 սմ:
 
Պատասխան՝ \(Р\) \(=\)  սմ: