Հաշվիր \(a\) և \(b\) կողմերով ուղղանկյան մակերեսը, եթե \(a\) \(=\) 29 սմ և \(b\) \(=\) 58 սմ:
 
Պատասխան՝ \(S\) \(=\)  սմ²