Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

9Մ.
1. Պետք է ընտրել ճիշտ արտահայտությունը 1Մ.
2. Հավասարման կազմությունն ըստ աղյուսակի 2Մ.
3. Շաքարավազի քանակները երկու պարկերում 3Մ.
4. Ընկույզների թիվը 3Մ.