Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Պետք է ընտրել ճիշտ արտահայտությունը

Բարդություն հեշտ

1
2. Հավասարման ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
3. Հավասարման կազմությունն ըստ աղյուսակի

Բարդություն հեշտ

2
4. Շաքարավազի քանակները երկու պարկերում

Բարդություն միջին

3
5. Մեքենաների արագությունները

Բարդություն միջին

4
6. Ընկույզների թիվը

Բարդություն միջին

3
7. Տոպրակում եղած մանդարինների/կոնֆետների քանակը

Բարդություն բարդ

5
8. Բանվորների թվերը բրիգադներում

Բարդություն բարդ

5
9. Լուծույթի զանգվածը

Բարդություն բարդ

5
10. Բենզինի քանակները երկու տակառներում

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար