Կազմիր խնդրի հավասարումը, որի լուծման սկիզբն ունի այս տեսքը՝
 
 \(1\)-ին գրասենյակ\(2\)-րդ գրասենյակ
Աթոռների սկզբնական թիվը
\(x\)
\(2x\)
Աթոռների վերջնական թիվը
\(x-10\)
\(2x-37\)
 
Տրված է, որ արդյունքում երկու գրասենյակում աթոռների քանակները հավասարվեցին:
 
Գտիր, թե սկզբում քանի՞ աթոռ կար \(1\)-ին գրասենյակում:
 
Պատասխան՝ (հավասարումը գրիր առանց բացատների, սկսիր \(1\)-ին սյունակի արտահայտությունից)
  
1.  
 
2. \(1\)-ին գրասենյակում կար  աթոռ: