Դիցուք \(x\)-ը երկրորդ պահեստում եղած հեռուստացույցների քանակն է:
 
Առաջին պահեստում կար 2 անգամ ավելի շատ հեռուստացույց, քան՝ երկրորդում:
 
Երբ առաջին պահեստից վերցրին 13 հեռուստացույց, իսկ երկրորդում ավելացրին 19, ապա երկու պահեստներում հեռուստացույցների քանակները հավասարվեցին:
 
Ո՞ր հավասարումն է համապատասխանում խնդրի պայմաններին: