Հաշվիր խորանարդի կողի երկարությունը, եթե նրա լրիվ մակերևույթի մակերեսը 600361 մ2 է:
Խորանարդի կողը՝ iiմ