Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ուղղանկյունանիստի նիստերը

Բարդություն հեշտ

2
2. Ուղղանկյունանիստի հիմքի մակերեսը (սովորական կոտորակներ)

Բարդություն հեշտ

2
3. Խորանարդի կողմնային մակերևույթի մակերեսը, չափման միավորը

Բարդություն հեշտ

2
4. Բանաձևեր ուղղանկյունանիստի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
5. Խորանարդի լրիվ մակերևույթի մակերեսը

Բարդություն հեշտ

1
6. Ուղղանկյունանիստի լրիվ մակերևույթի մակերեսը (տրված են երկու հիմքերը)

Բարդություն հեշտ

1
7. Պահանջվող թղթի քանակը

Բարդություն միջին

3
8. Ուղղանկյունանիստի հանդիպակաց նիստերը

Բարդություն միջին

3
9. Ուղղանկյունանիստի կողմնային մակերևույթը (սովորական կոտորակ)

Բարդություն միջին

3
10. Ուղղանկյունանիստի հիմքի մակերեսը

Բարդություն միջին

4
11. Տեսական բանաձևեր ուղղանկյունանիստի վերաբերյալ

Բարդություն միջին

4
12. Մեծ խորանարդի լրիվ մակերևույթի մակերեսը

Բարդություն բարդ

5
13. Ուղղանկյունանիստի կողմնային մակերևույթի մակերեսը

Բարդություն բարդ

5
14. Խորանարդի կողը (կոտորակային թիվ)

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար