r.png
 
Տրված ուղղանկյունանիստում կատարենք հետևյալ նշանակումները՝
 
Sլրիվ-ը բոլոր նիստերի մակերեսների գումարն է
 
Sկողմն-ը բոլոր կողմնային նիստերի մակերեսների գումարն է
 
Sհիմք-ը մեկ հիմքի մակերեսն է
 
Նշիր ճիշտ բանաձևը: