Մեծ խորանարդը կազմված է իրար հավասար փոքր խորանարդիկներից: Փոքր խորանարդիկի կողը 217 դմ է:
 
Գտիր մեծ խորանարդի լրիվ մակերևույթի մակերեսը:
 
rubo.png
 
Կոտորակը մի կրճատիր:
Խորանարդի լրիվ մակերևույթի մակերեսը ii դմ2 է: