Գտիր խորանարդի կողմնային մակերևույթի մակերեսը, եթե նրա հիմքի մակերեսը հավասար է 17 դմ2 է:
Խորանարդի կողմնային մակերևույթի մակերեսը` ii