Հաշվիր խորանարդի լրիվ մակերևույթի մակերեսը, եթե նրա կողը 111 սմ է:
 
Psk_taisnst.png
Խորանարդի լրիվ մակերևույթի մակերեսը ii սմ2 է: