Հնարավո՞ր է, որ ուղղանկյունանիստի նիստերի մակերեսները ունենան հետևյալ արժեքները:
 
134 սմ², 913 սմ², 10 սմ², 134 սմ², 913 սմ², 10 սմ²