Ուղղանկյունանիստի լրիվ մակերևույթի մակերեսը 1 սմ² է, իսկ երկու հիմքերի մակերեսների գումարը 59 սմ² է:
Որոշիր ուղղանկյունանիստի կողմնային մակերևույթի մակերեսը:
 
 picture1.png 
 
Պատասխան՝ ii սմ²