Մեծ խորանարդը կազմված է իրար հավասար փոքր խորանարդիկներից:
 
Փոքր խորանարդիկի կողը 45 սմ է:
 
Հաշվիր մեծ խորանարդի ծավալը:
 
rubo.png
 
Խորանարդի ծավալը ii սմ³ է: