Գտիր խորանարդի ծավալը, եթե նրա լրիվ մակերևույթի մակերեսը 600289 դմ2 է:
Խորանարդի ծավալը՝ iiդմ3