Որոշիր խորանարդի ծավալը, եթե նրա կողը 1011 սմ է:
Psk_taisnst.png
 
Խորանարդի ծավալը ii սմ3 է: