\(DBLN\) ուղղանկյունը բաժանում է \(ABCDKLMN\) ուղղանկյունանիստը երկու հավասար մասերի: Դրանցից յուրաքանչյուրի ծավալը 131 սմ³ է:
Գտիր \(ABCDKLMN\) ուղղանկյունանիստի ծավալը:
 
ուղղ.png
 
Պատասխան՝ V=ii սմ³