205 ամբողջ 3 տասնորդական կոտորակը գրիր թվանշաններով:
 
Ամբողջ և կոտորակային մասերի միջև տեղադրիր ստորակետ:
 
Պատասխան՝