Լրացրու 20,4537 թվի կարգային միավորների աղյուսակը:
 
Տասնավոր  
Միավոր    
Տասնորդական   
Հարյուրերորդական   
Հազարերորդական    
Տասհազարերորդական