Սովորական կոտորակը ներկայացրու տասնորդական կոտորակի տեսքով:
  
13125 \(= \)