138:10 քանորդը ներկայացրու տասնորդական կոտորակի տեսքով:
 
138:10=