24 կոտորակը ներկայացրու տասնորդական կոտորակի տեսքով:
  
Պատասխան
Պատասխան՝