676:1000 քանորդը ներկայացրու տասնորդական կոտորակի տեսքով:
 
676:1000=