Ի՞նչ թվանշան է գրված 0,2982 կոտորակի տասնորդականների կարգում:
  
Պատասխան՝ i