Ո՞րն է \(358,41\) տասնորդական կոտորակի ամբողջ մասը: 
 
Պատասխան՝