Չափման միավորները արտահայտիր տասնորդական կոտորակների տեսքով:
 
1. 14 դմ 8 սմ \(= \)iii դմ
 
2. 5 կգ 56 գ \(= \)iii կգ