181:10 քանորդը ներկայացրու անկանոն տասնորդական կոտորակի տեսքով:
 
181:10 \(= \)ii