Ներքևի տասնորդական կոտորակը գրիր համակարգային տասնորդական կոտորակների միջոցով:
 
12100=iii+iii