Տասնորդական կոտորակներ
Մենք հաճախ ենք հանդիպում \(10\), \(100\), \(1000\), ... հայտարարներով կոտորակներ:
Օրինակ՝ \(1\) գ \(= \)11000 կգ, \(1\) մմ \(= \)110 սմ, \(4\) սմ \(3\) մմ \(= \)4310 սմ և այլն: 
Այն կոտորակը, որի հայտարարը մեկից տարբեր կարգային միավոր է, կոչվում է տասնորդական կոտորակ:
Տասնորդական կոտորակների հայտարարները \(10,\)\(100,\)\(1000,\) ... թվերն են: 
Օրինակ
37100,21310,3881000 թվերը տասնորդական կոտորակներ են:
Այն դրական տասնորդական կոտորակը, որի համարիչը 1 է, կոչվում է համակարգային տասնորդական կոտորակ:
Համակարգային տասնորդական կոտորակներից ամենամեծը 110-ն է: Համակարգային տասնորդական կոտորակները կարելի է գրել նվազման կարգով՝
 
110,1100,11000,110000,...
 
Այս շարքում յուրաքանչյուր կոտորակ 10 անգամ մեծ է հաջորդից: Օրինակ՝ 
 
101100=10100=101010=110
 
Ինչպես որ կարգային միավորների միջոցով գրում են բնական թվերը, այնպես էլ տասնորդական կոտորակները գրվում են բնական թվերի և համակարգային տասնորդական կոտորակների միջոցով:
Ցանկացած կանոնավոր տասնորդական կոտորակ կարելի է գրել համակարգային տասնորդական կոտորակների միջոցով:
Օրինակ՝
 
37100=30+7100=30100+7100=310100+7100=3110+71100
Աղբյուրները
Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան, ՄԱՆՄԱՐ, 2012: