Արդյո՞ք հետևյալ թիվը տասնորդական կոտորակ է՝ 112
 
Պատասխան՝ :