Կոտորակը գրիր տասնորդական կոտորակի տեսքով: 
  
38=ii