Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

6.5Մ.
1. Արդյո՞ք թիվը տասնորդական կոտորակ է 1Մ.
2. Համակարգային տասնորդական կոտորակ 1Մ.
3. Կոտորակի գրելը համակարգային տասնորդական կոտորակի միջոցով (հայտարարում 10) 1.5Մ.
4. Կոտորակի գրելը համակարգային տասնորդական կոտորակների միջոցով (հայտարարում 100) 3Մ.