Սովորական կոտորակների ներկայացումը տասնորդական կոտորակների տեսքով
15;34;2125 սովորական կոտորակները տասնորդական կոտորակների տեսքով ներկայացնելու համար պետք է սկզբում այնպես անել, որ դրանց հայտարարները հավասար լինեն որևէ կարգային միավորի (\(10\), \(100\), \(1000\ \), ...):
 
Դրա համար պետք է կոտորակների համարիչներն ու հայտարարները բազմապատկել համապատասխան լրացուցիչ արտադրիչներով:
 
Առաջին կոտորակում՝ \(2\)-ով, երկրորդում՝ \(25\)-ով, երրորդում՝ \(8\)-ով:  
 
125=210=0,23254=75100=0,7528125=161000=0,016
 
Ուշադրություն
Ոչ բոլոր սովորական կոտորակներն է հնարավոր գրել տասնորդական կոտորակի տեսքով:
Օրինակ՝ 13;27;519 կոտորակները հնարավոր չէ գրել տասնորդական կոտորակների տեսքով, քանի որ չկան այնպիսի լրացուցիչ արտադրիչներ, որոնցով բազմապատկելով ստանանք \(10\), \(100\), \(1000\ \), ... թվերը (դրանք անմնացորդ չեն բաժանվում կոտորակների հայտարարների վրա): Այդպիսի կոտորակները կուսումնասիրենք բարձր դասարաններում:
 
Խառը թվերի դեպքում լրացուցիչ արտադրիչով բազմապատկում ենք կոտորակային մասի համարիչն ու հայտարարը, իսկ ամբողջ մասը մնում է անփոփոխ և դառնում է տասնորդական կոտորակի ամբողջ մասը:
 
73152=73510=73,510217250=102341009114250=9441000=9,044
Աղբյուրները
Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան, ՄԱՆՄԱՐ, 2012: