Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Խառը թիվը որպես տասնորդական կոտորակ (տասնորդականներ)

Բարդություն հեշտ

1
2. Սովորական կոտորակը որպես տասնորդական կոտորակ (հարյուրերորդականներ)

Բարդություն հեշտ

1
3. Խառը թիվը որպես տասնորդական կոտորակ (հազարերորդականներ)

Բարդություն հեշտ

1
4. Տասնորդական կոտորակը խառը թվի տեսքով (հարյուրերորդականներ)

Բարդություն հեշտ

1.5
5. Տասնորդական կոտորակը որպես խառը թիվ (հազարերորդականներ)

Բարդություն հեշտ

1.5
6. Տասնորդական կոտորակը սովորական կոտորակի տեսքով (տասհազարերորդականներ)

Բարդություն հեշտ

1
7. Կոտորակային թվի ներկայացումը տասնորդականի տեսքով

Բարդություն միջին

3
8. Խառը թիվը որպես տասնորդական կոտորակ (լրացուցիչ արտադրիչ)

Բարդություն միջին

3
9. Արդյո՞ք սովորական կոտորակը գրվում է տասնորդական կոտորակի տեսքով

Բարդություն միջին

3
10. Քանորդը որպես տասնորդական կոտորակ

Բարդություն միջին

3
11. Րոպեները պետք է վերածել ժամերի (տասնորդական կոտորակ)

Բարդություն միջին

3

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ