156 րոպեն վերածիր ժամերի:
  
Պատասխանը գրիր տասնորդական կոտորակի տեսքով`
  
 ժամ