Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

4.5Մ.
1. Խառը թիվը որպես տասնորդական կոտորակ (տասնորդականներ) 1Մ.
2. Խառը թիվը որպես տասնորդական կոտորակ (հազարերորդականներ) 1Մ.
3. Տասնորդական կոտորակը խառը թվի տեսքով (հարյուրերորդականներ) 1.5Մ.
4. Տասնորդական կոտորակը սովորական կոտորակի տեսքով (տասհազարերորդականներ) 1Մ.