Արդյո՞ք 4125 սովորական կոտորակը հնարավոր է ներկայացնել տասնորդական կոտորակի տեսքով:
 
Պատասխան՝ :