Բերված կոտորակային թվերից որո՞նք կարելի է գրել տասնորդական կոտորակի տեսքով:
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակները: