Քանի՞ անգամ է 4320.8 թիվը մեծ 43.208-ից:
 
Պատասխան՝  անգամ: