Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Տասնորդական կոտորակների բաժանումը (տասնորդականներ)

Բարդություն հեշտ

2
2. Տասնորդական կոտորակների բաժանումը (հարյուրերորդականներ)

Բարդություն հեշտ

1
3. Բաժանումը 0,1; 0,01 և 0,001 տասնորդական կոտորակների վրա

Բարդություն հեշտ

1
4. Ամբողջ թվի բաժանումը տասնորդական կոտորակի վրա

Բարդություն միջին

4
5. Տասնորդական կոտորակների բաժանում (հազարերորդականներ և տասհազարերորդականներ)

Բարդություն միջին

4
6. Տասնորդական կոտորակների բաժանում (տասնորդականներ և հարյուրերորդականներ)

Բարդություն միջին

4
7. Քայլերի քանակը

Բարդություն միջին

3
8. Քանի՞ անգամ է մի տասնորդական կոտորակը մեծ մյուսից

Բարդություն միջին

3
9. Գործվածքի գինը

Բարդություն միջին

3
10. Հավասար քանորդներ

Բարդություն միջին

3
11. Հավասարում (տասնորդական կոտորակներ)

Բարդություն միջին

4
12. Ուղղանկյան կողմերի հարաբերությունը

Բարդություն միջին

3.5
13. Հավասարում (հարաբերություն)

Բարդություն միջին

4
14. Հավասարում (տարբերություն)

Բարդություն բարդ

5
15. Երկու անհայտ թվերի արտադրյալ

Բարդություն բարդ

5
16. Հավասարում (արտադրյալ)

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար