Տասնորդական կոտորակի բաճանումը 0,1; 0,01; 0,001... թվերի վրա
Դիտարկենք \(0,1\)-ի, \(0,01\)-ի և \(0,001\)-ի բաժանման օրինակներ՝ կիրառելով տասնորդական կոտորակների վրա բաժանման կանոնը՝
  • բաժանելիում և բաժանարարում ստորակետները դեպի աջ տեղափոխում ենք այնքան թվանշաններով, որքան թվանշաններ կան ստորակետից հետո բաժանարարում
  • հետո  ստացված բնական թվի վրա կատարում ենք բաժանումը
\(734,6 : 0,1 = 7346 : 1 = 7346\)
\( \) 
\(54,45 : 0,01 = 5445 : 1 = 5445\)
\( \) 
\(1,389 : 0,001 = 1389 : 1 = 1389\ \)
Որպեսզի տասնորդական կոտորակը բաժանել \(0,1\), \(0,01\), \(0,001\),.. համակարգային տասնորդական կոտորակների վրա, պետք է նրա ստորակետի նշանը դեպի աջ տեղափոխել այնքան թվանշաններով, որքան զրոներ կան բաժանարարում մեկից առաջ (կամ  որ նույնն է՝ բաժանելին ու բաժանարարը բազմապատկել \(10\)-ով, \(100\)-ով, \(1000\)-ով և այլն):
  
Եթե թվանշանները պակասում են, ապա պետք է տասնորդական կոտորակի վերջում ավելացնել այնքան զրոներ, որքան անհրաժեշտ է:
Օրինակ
\(346 : 0,1 = 346,0 : 0,1=3460 : 1 = 3460\)
\(74,5 : 0,01 = 74,50 : 0,01 =7450 : 1 = 7450\)
\(1,4 : 0,001 = 1,400 : 0,001 =1400 : 1 = 1400\)
\(0,08 : 0,0001 = 0,0800 : 0,0001 = 00800 : 00001 = 800 : 1 = 800\)
Աղբյուրները
Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան, ՄԱՆՄԱՐ, 2012: