1.2 \(:\)0.2
 
Տասնորդական կոտորակի վրա բաժանումը փոխարինելով բնական թվի վրա բաժանումով՝ ստանում ենք՝
1.2 \(:\) 0.2 \(=\)