Ուղղանկյան մակերեսը 9.8 սմ² է, իսկ երկարությունը՝ 7 սմ:
 
1. Գտիր ուղղանկյան լայնությունը:
 
Պատասխան՝ i սմ:
 
2. Գտիր ուղղանկյան երկարության և լայնության հարաբերությունը:
 
Պատասխան՝ i