Լուծիր հավասարումը:
 
t:25.3=7.4:0.5
 
Պատասխան՝ \(t =\)