Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

17Մ.
1. Տասնորդական կոտորակների բաժանումը (տասնորդականներ) 2Մ.
2. Բաժանումը 0,1; 0,01 և 0,001 տասնորդական կոտորակների վրա 1Մ.
3. Տասնորդական կոտորակների բաժանում (հազարերորդականներ և տասհազարերորդականներ) 4Մ.
4. Քայլերի քանակը 3Մ.
5. Տասնորդական կոտորակների բաժանում (տասնորդականներ և հարյուրերորդականներ) 4Մ.
6. Հավասար քանորդներ 3Մ.